S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

Cevap Bulamadığınız Sorularla İlgili Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

Birliğin amacı; Anadolu medeniyetlerini canlandırma amaçlı ve üyelerin bölgelerine uygun çeşitli iktisadi ve sosyal projeler oluşturarak bunları üyeler ve yetkili birimlerle koordineli şekilde gerçekleştirmek.

Birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alınacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ile katılım gerçekleşmiş olur. Bu durumda Bakanlar Kurulunun izni aranmaz.